divendres, 8 d’agost del 2014

VENIU SENYORA MORT
Veniu senyora mort.
Ja tinc la cambra desada i ben a punt.
El ram de roses, la música lentisima,
la seda, els morats en la nit, cita perfecta.
Veniu, Senyora Mort, ja res no manca.
Veniu molt lenta, beseu-me a poc a poc, sense dir paraula,
i que faci amb plaer la seva feina.