dimecres, 25 de desembre de 2013

QUE ES EL NADALQUE ES EL NADAL

Nadal és amor.
Però Nadal no és tansols
consumisme i felicitat,
perquè tambè es soletat
d’aquells que viuen sols.

Nadal és dolor,
per aquells que han mort
i sols ens han deixat,
i foscor pels qui no troven
la pau.

Nadal és recordar
als qui estimem,
tambè és oblidar
les ofenes i els mals moments.

Nadal és donar
i oferir, ser generós,

però tambè és rebre.

dijous, 5 de desembre de 2013

HOMENATJE A JOANA RASPALL ( 1913-2013 )

UN DESIGNI DEL CEL
A CRIDAD A LA NOSTRA AMIGA.
AL SENYOR MIRACULOS
QUE A PARTIR D'ARA ET GUARDA.
NO VOLEM PLORAR.TE,
PERQUE DES DEL CEL
SABEM QUE ESTAS AMB NOSALTRES.
NO T'HAS ANAT DEL TOT.
NO PARLAREM DE LA TEVA ABSÈNCIA.
LA TEVA PRESÈNCIA ESTA EN NOSALTRES,
AMB LES TEVES POESIES.
PERQUE ALLÀ ALFONS DELS NOSTRES CORS,
HAS DEIXAT UNA BRASA
QUE SEGUIREM ALIMENTAT
AMB EL TEU RECORD.
NO PODEM DIR.TE ADEÚ,
PERQUE ENCARA ESTAS ALS NOSTRES CORS.
SEGUEIX AMB NOSALTTRES
EN EL CAMI DE LA VIDA,
I AMB EL DE LA POESIA.
MAI T' OBLIDARE.
DESCANSA EN PAU.
DESCANSA EN LA PAU DE DEÚ.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Joana_Raspall_i_Juanola