dimecres, 25 de desembre del 2013

QUE ES EL NADALQUE ES EL NADAL

Nadal és amor.
Però Nadal no és tansols
consumisme i felicitat,
perquè tambè es soletat
d’aquells que viuen sols.

Nadal és dolor,
per aquells que han mort
i sols ens han deixat,
i foscor pels qui no troven
la pau.

Nadal és recordar
als qui estimem,
tambè és oblidar
les ofenes i els mals moments.

Nadal és donar
i oferir, ser generós,

però tambè és rebre.